Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Flowpark Oy
Skanssinkatu 10
20730 TURKU

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Toimitusjohtaja Janne Kalhama, p. +358 400 427 828

Rekisterin nimi

Flowpark Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen ylläpito

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot, joita ovat sukunimi, etunimet, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite sekä tieto luvasta tai kiellosta koskien sähköistä suoramarkkinointia. Rekisteröityneiden asiakkaiden osalta rekisteri sisältää lisäksi käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Rekisterin tietolähteet

Asiakkaan rekisteröitymisen tai tilauksen yhteydessä antamat tiedot verkkokaupassa.

Tietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietosisältö säilytetään tietokannassa, joka on on suojattu salasanoin. Rekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteet sijaitsevat lukituissa konesaleissa ja järjestelmä on suojattu palomuurilla. Asiakasrekisteriin on pääsy vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, joiden työtehtävien suorittamiseksi pääsy on tarpeellista. Asiakasrekisteri on suojattu käyttäjäkohtaisin salasanoin.